Beginpagina   Home / Forum   Informatie   Voorwaarden   Contact  
 
 
Leveringsvoorwaarde

Bescherming persoonsgegevens
Smitsshop.nl heeft passende maatregelen genomen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van persoonsgegevens.
In ons Privacyreglement staat beschreven hoe
wij de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgen.

 

Annulering bestelling
U kunt uw bestelling te allen tijde geheel of gedeeltelijk annuleren.
Wij berekenen geen annuleringskosten.
Goederen die speciaal voor u besteld zijn bij onze leveranciers kunnen niet geannuleerd worden.
Indien dit het geval is staat dit duidelijk aangegeven bij de desbetreffende productbeschrijving op onze site.

 

Zichttermijn en retournering goederen
Bestellingen kunnen tot drie maanden na aankoop geretourneerd
worden, tenzij de goederen speciaal voor u besteld zijn
(zie onder Annulering bestelling). Retournering bij een van onze
afhaalfilialen is kosteloos. Het retourbedrag wordt per omgaande teruggestort
op het rekeningnummer dat door u is gebruikt voor de betaling van de bestelling.
Indien de goederen bij u opgehaald moeten worden berekenen wij
retourvrachtkosten (€ 40,00 inclusief BTW).
Goederen worden alleen retour genomen indien ze compleet,
onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking door u aangeleverd worden.

 

Afhalen
U ontvangt vooraf een bevestiging van ons wanneer u uw
bestelling kunnen afhalen bij het door u aangegeven afhaalfiliaal.
De bestelling dient binnen twee weken afgehaald te worden
op vertoon van de orderbevestiging die u per e-mail van ons ontvangt.

 

Bezorgen
Bij bezorgorders wordt vooraf bevestigd of de door u aangegeven
leverdatum mogelijk is. Indien dit niet het geval is dan spreken
wij met u een alternatieve datum af. De goederen worden afgeleverd
tot aan de voordeur of op de bouwlocatie tenzij er belemmeringen
zijn die dit onmogelijk maken of waardoor snelle lossing niet mogelijk is.
In dat geval worden de goederen zo dicht mogelijk
bij de toegang tot de woning, bedrijfspand of bouwlocatie afgeleverd.
Indien op het aflevertijdstip niemand aanwezig is om de bestelling
in ontvangst te nemen dan wordt de bestelling retour genomen.
Wij maken dan een nieuwe afspraak met u voor bezorging of afhalen
bij een filiaal naar keuze. Indien u de bestelling weer
wilt laten bezorgen dan berekenen wij hiervoor opnieuw bezorgkosten.
Bestellingen worden alleen in Nederland bezorgd, postbusadressen en Waddeneilanden uitgezonderd.

 

Aanbiedingen
Prijzen met betrekking tot aanbiedingen gelden
binnen de geldigheidsduur die is aangegeven en zolang de voorraad strekt.

 

Garantie en aansprakelijkheid
Onze garantieregeling geeft u recht op herlevering van het
product of terugbetaling. Indien het product niet meer leverbaar is dan
wordt standaard het oorspronkelijke bedrag terugbetaald.
Voor alle goederen geldt de standaard fabrieksgarantie waarbij
devoorwaarden gelden die door de fabrikant zijn aangegeven
in hun productbijsluiters of op hun internetsite. Indien fabrieksgaranties
hierover geen uitsluitsel geven geldt een garantietermijn van een jaar.
De garantie vervalt indien het product is blootgesteld aan abnormale
omstandigheden danwel onzorgvuldig is gebruikt.
Schade of kosten tengevolge van het gebruik van het product vallen
buiten de garantie of aansprakelijkheid van Installand.nl.

 

Klachtenafhandeling
Klachten over goederen, leveringen of anderszins kunt u telefonisch
of schriftelijk doorgeven aan onze binnendienst.
Wij dragen er zorg voor dat uw klacht op de kortst mogelijke termijn wordt opgelost.